logo general mentor

Curs Igiena

curs de igiena timisoara
 • Denumire curs:

  IGIENA SI SANATATEA MUNCII
 • Diploma:

  3 ani val.(in conf. cu legislatia in vigoare )
 • Acreditare:

  Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei ,Cercetarii ,Tineretului si Sportului

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • - Carte de identitate
 • - Taxa de inscriere 100 ron/pers

Notiuni fundamentale de Igiena

Modulul 1: Servicii de productie ,depozitare transport si comercializare a alimentelor ,inclusive alimentatie publica si colectiva si a colectivitatilor

Nivel 1: istruirea managerilor ,sefilor de sectie directorilor pentru asigurarea calitatii etc., din unitatile de profil alimentar (productie,depozitare ,comercializare,transport) si din unitatile de alimentatie publica si colectiva

Obiectivele

 • Sa cunoasca si sa aplice legislatia in domeniu- conditie obligatorie pentru producatorii din industria alimentara;
 • Sa cunoasaca si sa respecte cerintele de Igiena pentru functionarea unitatilor cu profil alimentar si pentru producerea de alimente sigure pentru sanatatea publica: amplasarea unitatilor si asigurarea circuitelor conform normelor de Igiena ; dotarea cu utilaje si intretinerea lor (igienizarea)functionarea in conformitate cu cerintele de Igiena in procesul tehnologic cerinte (HACCP); cerinte de Igiena privind produsul finit ;Igiena personalului.

Nivel 2: Instruirea operatorilor din industria alimentara si din unitaile de alimentatie publica si colectiva si a vanzatorilor in functie de tipul de activitate(lapte si produse lactate, carne si preparate din carne si peste , paine si produse de panificatie , zahar si prduse zaharoase , etc.

Obiectivele

 • Sa cunoasca legislatia in domeniu;
 • Sa respecte normele de igiena pe intregul flux tehnologic ,inclusive cerintele HACCP
 • Sa respecte normele de igiena pentru siguranta produselor alimentare
 • Sa cunoasca si sa respecte normele de Igiena pentru spatiile l de comercializare si depozitare
 • Sa cunoasca si sa respecte normele de Igiena pentru produsul expus si vandut;
 • Sa respecte normele de Igiena individuala;

Nivel 3: Instruirea personalului de ingrijire din sectorul alimentar si din unitatile de alimentaie publica

Obiectivele

 • Sa cunoasca notiunile de Igiena privind spatiile de lucru;
 • Sa cunoasca notiunile de Igiena privind anexele social- sanitare;
 • Sa cunoasca notiuni de Igiena privind Igiena personala;
 • Sa cunoasca folosirea corecta a materialelor si substantelor utilizate pentru curatenie, dezinsectie si dezinfectie

Modulul 2: Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala ,colectivitati de copii si tineri ,unitati de cazare,hoteluri ,moteluri, cabane ,etc.

Obiectivele

 • Sa cunoasca notiunile teoretice si practice privind prevenirea transmiterii si multiplicarii germenilor in unitatile de asistenta medicala
 • Sa cunoasca notiunile teoretice si practice privind profilaxia infectiilor nosocomiale ;
 • Sa cunoasca notiunile teoretice si practice asigurate unor conditii de mediu fara risc pentru personal,bolnavi si alte categorii

Modulul 3:Productia si distributia apei potabile si productia apei imbuteliate

Nivel 1: Instruirea personalului de ingrijire din sectorul alimentar si din unitatile de alimentaie publica

Obiectivele

 • Sa cunoasca rolul si importanta apei potabile pentru sanatatea publica;
 • Sa cunoasca si sa aplice legislatia in domeniu , conditie obligatorie pentru producatorii si distribuitorii de apa potabila , inclusiv inbuteliata;
 • Sa cunoasca si sa respecte cerintele de Igiena pentru functionarea unitatilor de productie si distributie a apei potabile , inclusiv imbuteliata,sigure pentru sanatatea publica.

Nivel 2: Instruirea personalului de ingrijire din sectorul alimentar si din unitatile de alimentaie publica

Obiectivele

 • Sa cunoasca rolul si importanta apei potabile pentru sanatatea publica;
 • Sa cunoasca si sa aplice legislatia in domeniu , conditie obligatorie pentru producatorii si distribuitorii de apa potabila , inclusiv inbuteliata;
 • Sa cunoasca si sa respecte cerintele de Igiena pentru functionarea unitatilor de productie si distributie a apei potabile , inclusiv imbuteliata,sigure pentru sanatatea publica.

Nivel 2: industria operatorilor din unitatile de productie si distributie a apei potabile, inclusiv apa potabila imbuteliata

Obiectivele

 • Sa cunoasca rolul si importanta apei potabile pentru sanatatea publica
 • Sa cunoasca calitatea apei potabile
 • Sa cunoasca legislatia in domeniu
 • Sa respecte normele de Igiena pentru intreg fluxul tehnologic pentru siguranta calitatii apei potabile
 • Sa respecte normele de Igiena privind amplasarea conductelor de transport si distributie a apei potabile
 • Sa cunoasca si sa respecte normele de Igiena privind stocarea apei potabile
 • Sa cunoasca si sa respecte normele de Igiena pentru produsul expus si vandut ( apa potabila imbuteliata) si privind comercializarea apei potabile imbuteliate, inclusive prin circuite inchise ( dozatoare)

Nivel 3: Instruirea personalului de intretinere si reparatii din unitatile de productie si distribuire a apei potabile, inclusive apa potabila imbuteliata.

Obiectivele

 • Sa cunoasca rolul si importanta apei potabile pentru sanatatea publica
 • Sa cunoasca cerintele de Igiena privind amplasarea si materialele folosite pentru conductele de transport si distributie a apei potabile
 • Sa foloseasca corect materialele si substantele utilizate la curatarea si dezinsectia spatiilor de lucru si / sau a rezervoarelor de stocare si a conductelor de transport sau depozitare a apei potabile

Modulul 4: Servicii de ingrijire corporala

Obiectivele

 • Sa cunoasca si sa aplice notiunile generale privind clasificarea unitatilor prestatoare de srvicii ;
 • Sa cunoasca si sa respecte cerintele de Igiena pentru functionarea unitatilor prestatoare de servicii ;
 • Sa cunoasca notiunile privind riscul de sanatate in relatia cu conditiile din unitatile prestatoare de servicii;
 • Sa cunoasca notiunile de Igiena personala;
 • Sa foloseasca corect substantele utilizate la dezinsectie , curatenie si dezinfectie;
 • Norme privind conditiile igenice-sanitare in unitatile prestatoare de servicii.
 • Coafura, frizerie
 • Cosmetic ,masaj,tatuaj
 • Manichiura, pedichiura
 • Bazine de inot,bai publice

Modulul 5: Servicii tip dezinfectie, deratizare

Obiectivele

 • Sa cunoasca notiunile privind importanta acestor servicii pentru asigurarea unui mediu fara risc pentru sanatate
 • Sa cunoasca notiunile privind aplicarea tehnicilor corecte in serviciile de curatenie
 • Sa cunoasca notiunile prviind personalul care lucreaza in unitatile de asistenta sanitara: particularitati ale acestor activitati in aceste unitati si aspecte legislative in domeniu
 • Factori de risc pentru sanatatea publica
 • Bolile infectioase: agenti patogeni, caile de transmitere
 • Principalele grupe de vectori si riscul pentru sanatate
 • Importanta acestor servicii pentru sanatatea publica
 • Notiuni generale despre curatenie, dezinfectie, sterilizare
 • Tehnici de aplicare
 • Particularitati ale serviciilor DDD in unitati medicale ( optional pentru personal care furnizeaza servicii de curatenie, dezinfectie in spitale)
 • Dezinsectia si deratizarea: metode de combatere, indicatii tehnice si instruirea personalului din unitatile de servicii

EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA:

Evaluarea finala consta in rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecarui candidat, din setul de chestionar elaborate de Ministerul Sanatatii. Cursantilor care au promovat examenului final, li se elibereaza, in conditiile legii, certificate de absolvire pentru cursul “Notiuni fundamentale de Igiena”.

Cursurile se organizeaza la sediul RR GENERAL MENTOR sau in colaborare cu agenti economici.

Hotararea de Guvern nr. 857/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 621, din 1 septembrie 2011 reglementeaza

Sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii normelor de Igiena!! Lipsa unui certificat de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena se pedepseste cu o amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice care angajeaza personal caruia ii lipseste aceasta atestare.

Legislatie:

 • 1. Ordinul M.S.nr.1225/2003 cu modificări ulterioare privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă
 • 2. ORDIN nr.232/4.034 din 2004 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003
 • 3. Ordinul M.S.nr.1955/11995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
 • 4. Ordin M.S nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea.
 • 5. Ordin M.S.nr.975/1998 privind aprobarea Normelor Igienico-Sanitare pentru alimente".
 • 6. Hotărârea nr 924/2005 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare.
 • 7. Ordinul M.S.nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi a recomandărilor privind mediul de viată al populaţiei.
 • 8. Legea apei potabile nr.458/2002- M.O.nr.552/29.07.2002".
 • 9. Legea nr.311/2004 - legea apei potabile - Modifică şi completează legea nr.458- M.O.nr.582/30.06.2004.
 • 10. H.G.R. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de Supraveghere, inspecţie şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurilor de Autorizare Sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.
 • 11. Ordinul nr. 1136 din 27 iunie 2007, privind aprobarea Normelor de Igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală.

Inscrie-te online!

Inapoi la cursuri